Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Başkan
Doç.Dr. Kasım KARAMAN Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Celal YILDIZ Üye
Prof. Dr. Mehmet AKKURT Üye
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ Üye
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ Üye
Doç. Dr. Davut İLTAŞ Üye
Doç. Dr. Handan ZİNCİR  Üye
Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL Üye