Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Başkan
Doç.Dr. Kasım KARAMAN Başkan Yardımcısı
Prof.Dr. Mustafa BAKTIR Üye
Prof.Dr. Celal YILDIZ Üye
Prof.Dr. Mehmet AKKURT Üye
Doç.Dr. Mustafa DEMİRCİ Üye
Doç.Dr.Mustafa AKDAĞ Üye
Doç.Dr. Handan ZİNCİR Üye
Yrd.Doç.Dr.Fatih BİRTEK Üye