Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL

    Başkan

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

    Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Cihangir BİÇER

    Üye

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

    Üye

Prof. Dr. Kemal DENİZ

    Üye

Prof. Dr. Musa KARAKÜKÇÜ

    Üye

Doç. Dr. Kemal ÖZYURT

    Üye

Doç. Dr. M. Emin CANGER

    Üye

Doç. Dr. Aydın ÜNAL

    Üye  

Doç. Dr. Güven KAHRİMAN

    Üye  

Yard. Doç. Dr.  Zafer SEZER

    Üye  

Yard. Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ

    Üye

Av. Serhat ÜSTÜNEL

    Üye

Ecz. Şükran TERZİ

    Üye

Sevtap KOÇER

    Üye

Şükriye YENİSU

    Raportör

Funda HASÇİZMECİ

    Raportör