Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA
Başkan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Coşkun TEZ Üye Fen Fak.Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin ATALAN Üye Veteriner Fak.Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serpil SARIÖZKAN Üye Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Füsun Ferda ERDOĞAN Üye  Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zuhal HAMURCU Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. M.Betül AYCAN Üye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr.Sezer DEMİRBUĞA Üye Diş Hek. Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ Üye Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÜNLÜ ENDİRLİK Üye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Yusuf KONCA Üye Seyrani Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Nalan Hakime NOĞAY  Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
ALi KOÇ Üye (Kayseri Ziraat Müh. Odası Şube Başkanı)
Dr. Zeynep SOYER SARICA Üye DEKAM Veteriner Hekim
Arş.Gör.Özge AL Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi