Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA
Başkan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Coşkun TEZ Üye Fen Fak.Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin ATALAN Üye Veteriner Fak.Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Füsun Ferda ERDOĞAN Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Çağrı ŞAKALAR Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. M.Betül AYCAN Üye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nükhet KÜTÜK Üye Diş Hek. Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Serpil SARIÖZKAN Üye Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ Üye Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÜNAL Üye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Üye Seyrani Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Avukat Serap ALTUNTAŞ Üye Serbest (Sivil Toplum)
Asiye GÖKBELEN Üye (Türkiye Yardımsevenler Dern.Kayseri Şb.Bşk.)