Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA
Başkan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Coşkun TEZ Üye Fen Fak.Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin ATALAN Üye Veteriner Fak.Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Füsun Ferda ERDOĞAN Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serpil SARIÖZKAN Üye Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. M.Betül AYCAN Üye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nükhet KÜTÜK Üye Diş Hek. Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zuhal HAMURCU Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÜNLÜ ENDİRLİK Üye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ Üye Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Üye Seyrani Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Zeynep SOYER SARICA Üye DEKAM Veteriner Hekim
Avukat Serap ALTUNTAŞ Üye Serbest (Sivil Toplum)
Asiye GÖKBELEN Üye (Türkiye Yardımsevenler Dern.Kayseri Şb.Bşk.)