Biyoyararlanım - Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurul Üyeleri

Uzm. Dr. Nuran KÜÇÜK

    Başkan

Doç. Dr. Yeşim AKTAŞ

    Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

    Bildirimden Sorumlu Üye

Yard. Doç. Dr. Orhan PÜSKÜLLÜ

    Üye

Uzm. Dr. Baki GÜLER

    Üye

Av. Yavuz ERSOLAK

    Üye

Mehmet ŞENKALP

    Sivil Üye

Şükriye YENİSU

    Raportör