Bilimsel Araştrma ve Yayın Etik Kurulu


SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
 

Prof.Dr. Emine ALP MEŞE Başkan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Kemal DENİZ Üye Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.İbrahim YAVUZ Üye Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Vehbi GÜNEŞ Üye Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.İbrahim NARİN Üye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Sultan TAŞCI Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Demet ÜNALAN Üye Halil Bayraktar MYO Öğretim Üyesi


FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU
 

Prof.Dr. Mustafa KESKİN Başkan Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Mustafa SOYLAK Üye Fen  Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Fuat GÜRCAN Üye Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Mehmet HAYTA Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Halit YETİŞİR Üye Seyrani Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Nafiz KAHRAMAN Üye Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi


SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
 

Prof.Dr. Murat DOĞAN Başkan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Mehmet İNBAŞI Üye Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Remzi KILIÇ Üye Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Hakan AYDIN Üye İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Kurtuluş KARAMUSTAFA Üye Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.M.Sıdkı İLKAY Üye İktisadi ve İd.Bil.Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Süleyman AKYÜREK Üye İlahiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi