Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun Görevleri
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun Görevleri Şunlardır:

        a) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nin 2’inci maddesinde belirtilen kapsam çerçevesinde, Rektör tarafından Kurula iletilen konuları incelemek ve tavsiye kararını Rektöre bildirmek,
        b) Araştırma ve yayın etiği konularında etik dışı eylemleri önlemek için, Üniversite ve bağlı birimlerinin personeli ile öğrencilerine yönelik eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektöre önerilerde bulunmak.