Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kuruluna Başvuru Yapacakların Dikkatine!

Üniversitemiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvuru Formlarının ekleriyle birlikte en geç her ayın 15’inde teslim edilmesi  gerekmektedir. 15’inden sonra yapılan başvurular bir sonraki ay içerisinde değerlendirilmeye alınacaktır. 15’ine kadar yapılan başvurular Raportörler tarafından incelenip, her ayın son haftası Salı günü komisyon toplantısı düzenlenecek ve karar alınacaktır.