Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL Başkan
Prof. Dr. Sami AYDOĞAN Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ Üye
Prof. Dr. Salih KUK Üye
Doç. Dr. Kemal DENİZ Üye
Doç. Dr. Musa KARAKÜKÇÜ Üye
Doç. Dr. Hüseyin ARINÇ Üye
Doç. Dr. Erdem KILIÇ Üye
Doç. Dr. Aydın ÜNAL Üye
Yard. Doç. Dr. Afra YILDIRIM Üye
Yard. Doç. Dr. Zafer SEZER Üye
Yard. Doç. Dr. Ferhan ELMALI Üye
Av. Zafer Tuğrul SARIASLAN Üye
Ecz. Şükran TERZİ Üye
Bahri YANCAR Raportör
Şükriye YENİSU Raportör