Biyoyararlanım - Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Başkan
Doç. Dr. Yeşim AKTAŞ Başkan Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Orhan PÜSKÜLLÜ Üye
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Üye
Uzm. Dr. Nuran KÜÇÜK Üye
Av. Arif SARAÇ Üye
Mehmet ŞENKALP Üye
Şükriye YENİSU Raportör