Bilimsel Araştrma ve Yayın Etik Kurulu
Prof. Dr. Mustafa KESKİN Başkan
Prof. Dr. Murat DOĞAN Başkan Yard.
Prof. Dr. Halit YETİŞİR Raportör
Prof. Dr. Süleyman YAZAR Üye
Prof. Dr. İbrahim YAVUZ Üye
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Üye
Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ Üye
Prof. Dr.Hayriye ATİK Üye
Prof. Dr.Mehmet HAYTA Üye